Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolicy


POLICY Skultagårdens Ryttarförening

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas bästa samt säkerställa att nedanstående policys följs.


 

Policy för ekonomi

Styrelsens ansvar.

Hela styrelsen har ansvar för ekonomin vilket innebär:

  • Alla styrelseledamöter håller sig underrättade om hur ekonomin sköts
  • Att bokföring sker löpande, med en ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte 
  • Styrelsen beslutar om budget och bokslut
  • Säkerställa tillfredsställande internkontroll
  • Att den ekonomiska redovisningen som lämnas på årsmötet är riktig

 

Kassören ansvarar för den praktiska hanteringen runt ekonomin.

 

 

Anläggnings och medlemsavgifter

Styrelsen beslutar om storlek och upplägg på anläggnings och medlemsavgifter på årsmötet. Avgifterna skall vara skäliga och baseras på att täcka för de kostnader som föreningen har.

 

 

Bidrag, stöd, sponsring och övriga intäkter

Alla intäkter som föreningen får tillfaller föreningen om styrelsen inte beslutar om annat.

 

 

Ekonomiskt ansvar

Styrelsen skall verka för att föreningen har en ekonomi i balans vilket innebär:

 

  • Ta fram och följa budget. Gå igenom större avvikelser från budget.
  • Tillgång till likvida medel (min 150 000 kr) skall finnas för att kunna hantera de flesta oförutsedda händelser.
  • Större investeringar skall föregås av en noggrann förstudie och förankras hos medlemmarna.  Möjligheten med att få bidrag eller stöd skall alltid utredas vid större investeringar.
  •  Att kostnader hålls nere genom att undersöka olika alternativ samt att främja ideellt arbete.
  • Uppmuntra och skapa förutsättningar till t ex tävlingar eller andra aktiviteter som kan generera pengar till föreningen.

 

 

Policy för etik

Som du vill bli behandlad på SURF skall du behandla andra människor och djur.

Hos SURF är alla välkomna och alla får vara med.

På SURF hjälps vi åt och känner medkänsla i med och motgång.

En medlem på SURF ska alltid föregå med gott exempel både i vår egen anläggning och när man representerar föreningen i andra sammanhang och miljöer.

På SURF har vi en känsla för ärlighet och fair play. Vi verkar mot fusk, doping, mobbing, trakasserier och våld. Medlemmar som ej följer SURF:s policy kan nekas tävlingslicens för klubben.

 

 

Policy säkerhet

SURF ska följa Svenska Ridsportsförbundets säkerhetspolicy.

 

 

Policy för alkohol, tobak och droger

SURF är en drog- och rökfri anläggning, enligt svenska ridsportsförbundets ”Rökfri anläggning”.

SURF följer Riksidrottsförbundets policy ”Policy för alkohol och tobak inom riksidrottsförbundet”.

Detta innebär bl a:

Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland SURF:s ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet eller evenemang för barn och ungdomar.

 

 

Policy för ungdomsverksamhet

SURF skall aktivt verka för att vara en attraktiv förening för ungdomar. SURF ska verka i en god anda, sprida glädje till medlemmarna och skap gemenskap över åldersgränser. Det ska kännas bra för alla barn och ungdomar att komma till klubben och målet är att alla skall trivas. Vi vill introducera barn och ungdomar i hur en ideell förening fungerar. Att man följer de demokratiska spelreglerna där alla kan påverka verksamhetens inriktning och framtid. Det är viktigt att man hjälper och stöttar varandra och tar ett ansvar för hästar och anläggning.


Ungdomssektionen är en egen sektion där barn och ungdomar kan framföra och genomföra sina idéer, föra diskussioner och skapa aktiviteter för de yngre medlemmarna. Ungdomssektionen skall ha minst en representant i styrelsen.


Gemenskap och glädje är viktigast i tävlingssammanhang. Vid lagtävling är målet att alla som önskar skall få deltaga. Ledare/lagledare ansvarar för lagindelning där principen är att upp till div. 2 skapa jämna lag. 

 
Uppdaterad: 21 MAR 2016 19:25

Postadress:
Skultagårdens RF - Ridsport
Skultagårdens RF c/o Lena Lindh, Träslövs By 15
43291 Varberg

Besöksadress:
Träslövs By
43291 Varberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: skultagardensrf@skul...

Se all info