Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Integritetspolicy"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Integritetspolicy


 

Integritetspolicy för Skultagårdens Ryttarförening

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

Skultagårdens Ryttaförening, organisationsnummer 849600-7991, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

 Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t ex träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och anläggningsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svenska Ridsportförbundet /Hallands Ridsportförbund. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Varbergs kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • · Hantering av medlemskap i föreningen
 • · Föreningsadministration
 • · Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • · Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • · Licenshantering och grönt kort
 • · Tävlingsadministration i TDB
 • · Ansökan om bidrag
 • · Kontakt med föreningen
 • · Sammanställning av statistik och uppföljning
 • · Utbildningar arrangerade av föreningen, administration m.m.
 • · Kontakt med medlem
 • · Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • · Registrering av roller
 • · Enkäter och undersökningar som görs för att uppfylla förpliktelser mot annan, t.ex. för Svenska Ridsportförbundet
 • · Besök på vår hemsida
 • · Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • · Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken rättslig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den rättsliga grunden för de behandlingar av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Rättslig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Tävlingslicensansökan och Grönt kort

Avtal

Tävlingsadministration I TDB

Avtal

Bidragshantering

Rättslig förpliktelse

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Administration av utbildningar, kurser och träffar

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke eller avtal

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke, när vi anser att vårt intresse av att kunna publicera information om vår verksamhet såsom tävlingar, event och utbildningar överväger enskilt intresse.

Registrering av roller

Avtal eller samtycke

Enkäter och undersökningar som görs för att uppfylla förpliktelser mot annan, t.ex. för Svenska Ridsportförbundet

Allmänt intresse

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörning och otillåten påverkan

Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

 Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. För att få inloggningsuppgifter eller en blankett för begäran om registerutdrag, kontakta styrelsen på mail; skultagardensrf@skulta.se.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter (exportera) i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • · Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • · Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • · Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • · Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • · Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • · Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • · Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen: skultagardensrf@skulta.se

Inga nyheter är skapade

Våra Sponsorer

 
 
 
 
granitbolaget
 
Rörläggarna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Postadress:
Skultagårdens RF - Ridsport
Skultagårdens RF c/o Lena Lindh, Träslövs By 15
43291 Varberg

Besöksadress:
Träslövs By
43291 Varberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: skultagardensrf@skul...

Se all info